Çeyiz Parası

Çeyiz Parası

Halk arasında çeyiz ismiyle tanınan evlenme yardımı, aile bireylerinin ölümü sebebiyle SGK’dan yetim aylığı alan kız çocuklarına resmi olarak evlenmeleri durumunda devlet tarafından çeyiz parası ödenmektedir. Erkek çocukların çeyiz parası alma hakkı bulunmamaktadır.

SGK‘dan almış oldukları gelir ya da aylıklarının evlilik sebebi yüzünden kesilmesi gereken kızlara resmi şekilde evlenmeleri ve talepte bulunmaları durumunda aylıklarının iki yıllık tutarı bir kereye mahsus olmak üzere çeyiz parası olarak devlet tarafından verilmektedir. Çeyiz parası alabilmek için “yetim aylığı almakta olan” şartının tamamen oluşması gerekmektedir. Yani, çalışma ya da başka bir sebep yüzünden yetim aylığı almadığı zaman evlenen kız çocukları çeyiz parası konusunda hak sahibi olamamaktadır. Fakat, işten ayrılıp yetim aylığı alan ve yetim aylığı alması sırasında evlenen kız çocuklarına çeyiz parası verilmektedir. Çeyiz parası alacak yetim kız çocukları hak sahibi iseler, bağlı yer aldıkları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ya da SGK Merkez Müdürlüklerine bizzat başvurması gerekmektedir.

Çeyiz Parası Ne Kadar Veriliyor?

Bu bölümde sizlerle çeyiz parası ne olduğunu beraber hesaplayacağız. Çeyiz Parasının miktarı SGK’dan alınacak olan en son gelir ya da aylık miktarının 2 yıllık tutarı, yani 24 katı olarak hesaplanmıştır. Bu miktar ise peşin ve bir defada kurum tarafından verilmektedir.

Bu koyuna örnek vermemiz gerekirse, 600 TL ölüm aylığı almaya başlayan bir kız çocuğuna evlendiğinde 14.400 TL çeyiz parası devlet tarafından verilmektedir.

Çeyiz Parasını Nasıl Alabilirim?

Çeyiz parasından anne ya da babası vefat eden kız çocukları faydalanmaktadır. Ölüm bağlı olarak gelir veya aylık alan kız çocukları bu hizmetten yararlanabilmektedir. Erkek çocukların çeyiz parası hakkı bulunmamaktadır.

Bu ödeneği alabilmek için iki şart bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, ölüm gelir ya da aylığı almak, ikincisi ise bu gelir ya da aylık miktarı alırken evlenmiş duruma gelmektedir.

Çeyiz parası konusunda hak sahibi olan kız çocukları evlenme ödeneği konusunda taleplerini Beyan Taahhüt Belgesi ile yapabilmektedir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemesi durumunda, evlenme cüzdanının bir örneğinin Kuruma ulaştırılması gerekmektedir. Emekli Sandığı üzerinden yetim maaşı alan kız çocukları da devlet tarafından çeyiz parası yardımı alabilmektedir.

Bu yayını değerlendir
Yorum yap