Emekliler Tekrar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi?

Emekliler Tekrar Çalışırsa Maaşı Kesilir Mi?

Emekliler tekrar çalışırsa maaş kesilir mi, hangi durumlarda maaş kesintisi olmaz gibi sorularınızın yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Emekli Olduktan Sonra Çalışırsam Maaşım Kesilir Mi?

Emeklinin emekli maaşı çalışılan bazı durumlarda kesilmektedir. Emeklilikten sonra tekrar çalışıyorsanız Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Çalışanlar olarak kuruma bunu bildirmeniz gerekir aksi takdirde emekli maaşı kesilmesi durumu ile karşılaşılacaktır.

Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesine http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/emeklilikten_sonra adresten erişebilirsiniz.

SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) Nedir?

Yaşlılık ve emeklilik aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeksizin hizmet sözleşmesine bağlı olarak çalışmaları durumunda kendi adı ve hesabına çalışmaları halinde işverenden alınan prim sosyal güvenlik destek primidir.

 • 2008 yılı Ekim başından önce sigortalı olan kişilerin ilgili kanunun yürürlük tarihine bakımından aylık bağlanıp bağlanmadığı durumu dikkate alınmaksızın, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 4A kapsamında hizmet sözleşmesi ile çalışan kişilerin prime esas kazançları üzerinden %32 oranında kesilen sosyal güvenlik destek primini işveren ödemekle yükümlü olacaktır.
 • 2008 yılı Ekim başından önce sigortalı olan kişilerin ilgili kanunun yürürlük tarihine bakımından aylık bağlanıp bağlanmadığı durumu dikkate alınmaksızın, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından tarım faaliyetlerinde kendi hesabına ve adına çalışanlar haricinde 4B kapsamında çalışmaya başlayan kişilerin sosyal güvenlik destek primleri aldıkları malullük ve yaşlılık aylıklarından 2011 senesinden itibaren %15 oranında kesilmektedir. Bu durumla birlikte 6663 sayılı Kanun gereğince aylık bağlanan 4 B kapsamında çalışanların aylıklarından SGDP kesintisi uygulamasına son verilmiştir.

Emekli Maaşı Kesilirse Ne Yapmalı?

Emekli olduktan sonra tekrar sigortalı çalışma 2018 sonucu emekli maaşınız kesilirse maaşınızın yeniden bağlanabilmesi için işvereninizin aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir:

 • İşvereninizin sigortalı işe giriş bildirgesini SGDP tabi çalışanlar olarak güncellemesi gerekir.
 • Düzeltme süresi dolduysa bu durumda işvereninizin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bir dilekçe ile başvurması ve aylık prim hizmet belgenizin de aynı şekilde düzeltilmesi gerekir.
 • Başvurunun ardından emekli maaşı kesildiği tarih itibari ile yeniden bağlanacaktır.

Emekli Olduktan Sonra Çalışılırsa Emekli Maaşı Yükselir Mi?

Emekli maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında yükselmektedir. Bunun dışında emekli olan kişi tekrar çalışırsa adına yatan primlerin emekli maaşı üzerinde bir etkisi yoktur.

Emekli olduktan sonra çalışmanızın emekli maaşınıza yansıması için:

 • Bu durumu 1 – Tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar belge kodu ile bildirmeniz gerekir.
 • Bildirinizin ardından tekrar çalışılan dönemde emekli maaşınız kesilecektir.

Emekliler Part Time Çalışabilir Mi?

Emekli olduktan sonra sigortalı çalışma gerçekleştirmeyi düşünüyor ve part time çalışmak istiyorsanız:

 • Bu durumun önünde yasal bir engel yoktur ancak yine aynı kurallar part time çalışma için de geçerlidir.
 • İşvereninizin SGDP primine tabi çalışanlar olarak çalışma durumunuzu belirtmesi gerekir.
 • Bu bildirimin ardından maaşınız kesilmeyecektir.

Emekli Aylığı Kesintilerini Öğrenme

Emekli aylığınızda yapılan kesintileri öğrenmek istiyorsanız bağlı olduğunuz kuruma göre aşağıdaki e-devlet platformu linklerinden gerçekleştirilen kesinti bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz:

Emekliler İş Kurarsa Maaşı Kesilir Mi?

29.2.2016 tarihinden itibaren iş kuran emeklilerin aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmasına son verilmiştir. 29.2.2016 tarihinden önce emekli aylığında aşağıdaki durumlarda kesintiler yapılıyordu:

 • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı
 • Serbest meslek veya ticari kazanç sebebiyle gelir vergisi mükellefi olanlar
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları
 • Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisinden muaf olmakla birlikte Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı bulunanlar
 • Diğer donatma iştiraklerinin ve şirketlerinin ise tüm ortakları

29.2.2016 tarihinden itibaren emekli olduktan sonra iş kurma durumunda emeklilerin aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmasına son verilmiştir.

Bu yayını değerlendir
Yorum yap