Kategori - Memur Haberleri

Memur Emekli Maaşı Hesaplama

İnsanlar devlet kurumlarında belirli bir süre çalıştıktan sonra emekli olmaya hak kazanırlar ve emekli olduktan sonra belli bir ücret ile emekli maaşı bağlanır. Emekli maaşları ülkemizde çok yeterli olarak görülmese de pek çok ailenin geçimini devam...

Prim Sorgulama
Prim Sorgulama

Herkesin düzenli olarak kullandıkları prim sorgulama servisleri insanların çalıştıkları iş yerlerinde aylık primlerinin düzenli olarak ödenip ödenmediğini kontrol edebilmeleri için çok önemlidir. Bilindiği gibi birçok iş yeri bu kurala uymamakta ve...

4B Esaslı Sigortalı Türü
4B Esaslı Sigortalı Türü

Eskiden sigortaya bağlı olma yönünde vatandaşlar farklı kurumlara tabi bulunmaktaydı. Bunlar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı idi. Fakat 1 Ekim 2008 yılında çıkan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na yer alan şekline göre...

Doğum İzni Hesaplama
Doğum İzni Hesaplama

Çalışan hamile bayanlar için doğum izni son derece önemlidir. Ama ne yazık ki birçok bayan bu doğum izinlerini doğru olarak hesaplayamadıkları için doğum iznine ayrılmak istedikleri tarihleri yanlış hesaplamaktadırlar. Tüm planları bu yanlış...